www.eprace.edu.pl » gastronomia-w-uk » spis treści

Kategorie usług gastronomicznych oraz kuchnia w Wielkiej Brytanii1. Wstęp2. Kategorie i rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii

 2.1. Kategorie rynku usług gastronomicznych

 2.2. Kategorie konsumentów odwiedzających lokale gastronomiczne

 2.3. Ważniejsze trendy rozwoju brytyjskiej gastronomii3. Ogólna ocena kuchni brytyjskiej

 3.1. Podstawowe posiłki w Wielkiej Brytanii

 3.2. Kuchnie regionalne w Wielkiej Brytanii4. Najpopularniejsze przepisy kuchni Wielkiej Brytanii5. Zakończenie6. Summary7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.