www.eprace.edu.pl » gastronomia-w-uk » Kategorie i rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii » Kategorie konsumentów odwiedzających lokale gastronomiczne

Kategorie konsumentów odwiedzających lokale gastronomiczne

Mając podstawową wiedzę o głównych kategoriach rynku usług gastronomicznych dla klientów indywidualnych oraz o ważniejszych czynnikach wpływających na ich rozwój, należałoby się zastanowić, kto korzysta z wymienionych lokali, jak często i z jakich powodów, jaki rodzaj posiłków zamawia i ile wydaje oraz dlaczego wybiera tę, a nie inną restaurację.

Około 30% Brytyjczyków raz w miesiącu jada posiłek w barze fast food, co świadczy o poziomie akceptacji tej kategorii lokali gastronomicznych. Jednak najpopularniejszą formą lokalu w porach lunchu jest nadal restauracja. Prawie tyle samo osób jada wieczorem w restauracjach, co w barach z czego znaczna część przychodzi tam również na lunch. Puby cieszą się w dalszym ciągu dużym powodzeniem, zwłaszcza w porze lunchu – 25% konsumentów korzysta z nich co najmniej raz w miesiącu.

Kolejną ważną kategorią lokali są kawiarnie, do których w Wielkiej Brytanii zalicza się także bary kanapkowe; w dużych miastach są one najczęściej odwiedzane w porze lunchu. Bardzo wiele takich placówek znajduje się przy głównych szlakach komunikacyjnych lub w ich pobliżu i z tych najczęściej korzystają kierowcy ciężarówek. Rozbudowa sieci autostrad oraz dróg szybkiego ruchu przyczyniła się do upadku wielu przydrożnych barów i kawiarni, które nie wytrzymały konkurencji z firmami prowadzącymi stacje benzynowe i dużymi sieciami restauracji, takimi jak Little Chef.

Badanie trendów demograficznych jest istotnym elementem analizy populacji konsumentów. Z analizy struktury płci klientów lokali gastronomicznych wynika, że w barach fast food częściej jadają kobiety. Wśród klientów restauracji nie występuje dominacja jednej płci, w takim samym stopniu korzystają z nich kobiety, jak i mężczyźni. Inaczej natomiast wygląda struktura klientów pubów, zdecydowanie przeważają tam mężczyźni i to zarówno w porze lunchu jak i na kolacji.

Innym kryterium stosowanym w analizie jest kryterium wieku, według którego można określić liczebność poszczególnych grup konsumentów oraz charakterystyczne dla nich zachowania. Klientami barów fast food są najczęściej ludzie młodzi, z których przeważająca większość należy do grupy wiekowej 15-24 lat. Osoby w wieku 20-24 lat chętnie przychodzą do restauracji w porze kolacji, ale podstawową grupą klientów są osoby z przedziału wiekowego 20-54 lat. W porze lunchu z restauracji jednakowo korzystają wszystkie grupy wiekowe, przy czym klienci z przedziału 20-24 lat najchętniej jadają lunch i kolację w pubach. Wśród klientów kawiarni przeważają ludzie młodzi, w wieku poniżej 34 lat; pod względem struktury wiekowej klientów kawiarnie są najbardziej zbliżone do pubów. Restauracje i kawiarnie w sklepach cieszą się największym powodzeniem wśród osób w wieku 20-34 lat, zwłaszcza młodych matek nie pracujących zawodowo. Wśród osób, które nie jadają poza domem przeważają ludzie starsi; ponad połowa z nich ukończyła 65 rok życia.

Bary fast food cieszą się równym powodzeniem wśród wszystkich grup społecznych. Ze zrozumiałych względów najchętniej korzystają z nich osoby z grup o średnich i najniższych dochodach, przy czym klientela z drugiej grupy jest nieco mniej liczna, ponieważ obejmuje największy odsetek osób starszych i bezrobotnych. Wśród klientów restauracji – zarówno w porze lunchu, jak i kolacji – przeważają osoby o najwyższych dochodach, nieco mniej jest średnio zarabiających.

Grupa o niższych dochodach prawie wcale nie jada poza domem. W porze obiadowej większość klientów pubów stanowią osoby najlepiej i średnio zarabiające, a w porze kolacji proporcje między poszczególnymi grupami są bardziej wyrównane. Z kawiarni korzystają w jednakowym stopniu wszystkie grupy, być może z niewielką przewagą grupy o najniższych dochodach (osób starszych i bezrobotnych). W restauracjach i kawiarniach w sklepach najczęściej jadają osoby najwyżej i średnio zarabiające. Z oczywistych powodów lokale gastronomiczne - z wyjątkiem barów kanapkowych odwiedzają osoby posiadające stałą pracę. Poza domem najrzadziej jadają emeryci.

Rodziny z małymi dziećmi najczęściej jadają w barach fast food i nieco rzadziej w kawiarniach. Do restauracji i pubów w wielkiej Brytanii chodzi się bez dzieci. Posiadanie dzieci, oprócz tego, że raczej skłania do jadania w domu, ma o wiele większy wpływ na częstotliwość jadania poza domem niż stan cywilny, osobami stanu wolnego są bowiem najczęściej ludzie młodzi, spośród których rekrutuje się najliczniejsza grupa klientów lokali gastronomicznych. (3)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.