www.eprace.edu.pl » gastronomia-w-uk » Kategorie i rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii

Kategorie i rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii

Ogólna charakterystyka

W opisie części teoretycznej kuchni Wielkiej Brytanii posługiwałam się głównie książką wydaną przez T. Knowles (3) w 2001 w Warszawie, w której jest bardzo szeroko opisany rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii, natomiast w mojej pracy chcę pokazać skróty.

Pod koniec lat osiemdziesiątych w strukturze sektora obsługującego klientów indywidualnych, którego ważnymi kategoriami są restauracje i bary fast food, zaszły istotne zmiany jakościowe. O ile wcześniej można było jednoznacznie stwierdzić, jakie firmy gastronomiczne tworzą rynek usług restauracyjnych, a jakie - rynek barów fast food, o tyle obecnie takie rozróżnienie jest niemożliwe. Rynek usług gastronomicznych tworzą rozmaite kategorie restauracji: bary z obsługą gości przy stoliku, takie jak Pizza Hut, eleganckie restauracje z wykwintną kuchnią dla smakoszy, puby, bary w domach towarowych i kawiarnie. Wszystkie one mieszczą się w definicji rynku usług gastronomicznych dla indywidualnych konsumentów.

Na pytanie co to jest McDonald’s i Burger King, każdy z łatwością odpowie, że są to największe sieci barów fast food jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, iż podobny rodzaj posiłków można zjeść w tysiącach restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych. Wyraźne niegdyś różnice między restauracjami z pełną obsługą kelnerską, w których posiłki zjada się na miejscu, a lokalami samoobsługowymi i sprzedającymi na wynos, coraz bardziej się zacierają.

Rynek usług gastronomicznych jest bardzo podatny na wpływ otoczenia, inaczej mówiąc, na ogólny stan gospodarki danego kraju. w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych rynek ten poważnie odczuł skutki ogólnoświatowej recesji, a przede wszystkim zmniejszenia się rozporządzalnych dochodów ludności. Konsumenci niechętnie jadali poza domem, zmniejszyła się zarówno częstotliwość korzystania z lokali gastronomicznych, jak i kwota wydatków w przeliczeniu na jedna wizytę w restauracji.

W Wielkiej Brytanii skutki pogorszenia się koniunktury gospodarczej były bardziej dotkliwe, ze względu na wpływ dodatkowych czynników. Drastyczny spadek zysków we wspomnianym okresie miał bezpośredni związek z wprowadzeniem jednolitej stawki podatkowej, spadkiem cen nieruchomości w sektorze restauracji i zmianą czynszów. Uchwalona i wprowadzona w życie ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisy dotyczące higieny produktów żywnościowych i temperatury przechowywania żywności wymagały od właścicieli lokali gastronomicznych przeprowadzenia stosownych modernizacji, a zatem poniesienia znacznych nakładów. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych oddziaływanie czynników ekonomicznych zaczęło się zmniejszać i, w miarę jak sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać, wzrastała rentowność lokali gastronomicznych.

W najbliższym czasie największy wpływ na rynek usług gastronomicznych dla klientów indywidualnych będą miały trzy czynniki demograficzne. Wzrost liczby urodzeń przyniesie wymierne korzyści tym segmentom gastronomii, których klientami są albo dzieci, albo całe rodziny, czyli barom fast food, pubom, rodzinnym restauracją oraz lokalom obsługującym turystów. zmniejszenie się liczby młodych ludzi w przedziale wiekowym 16-24 lat, uznawanych za potencjalnie najlepszych klientów tzw. Tematycznych restauracji, z jednej strony, z jednej strony będzie miało negatywny wpływ na wielkość osiąganych zysków, z drugiej zaś – może utrudnić firmom gastronomiczny znalezienie pracowników. Restauracje tematyczne będą musiały pozyskać nieco starszych klientów, kierując swoją ofertę przede wszystkim do grupy o wysokich dochodach rozporządzalnych. Znacznie trudniejszym zadaniem będzie pozyskanie dużo starszych klientów, ponieważ rzadko jadają po za domem, a jeśli w ogóle, to w drogich restauracjach. Wiele wskazuje na to, że starzenie się społeczeństw zachodnich będzie miało najpoważniejsze konsekwencje dla kategorii barów fast food. (3)Podrozdzialy w tym rozdziale:


Kategorie rynku usług gastronomicznych


Kategorie konsumentów odwiedzających lokale gastronomiczne


Ważniejsze trendy rozwoju brytyjskiej gastronomii


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.