www.eprace.edu.pl » gastronomia-w-uk » Kategorie i rynek usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii » Kategorie rynku usług gastronomicznych

Kategorie rynku usług gastronomicznych

Wartość sprzedaży brytyjskich firm gastronomicznych obsługujących klientów indywidualnych szacuje się na miliardy funtów. Poszczególne kategorie przechodziły zmienne koleje losu, przy czym stosunkowo najlepiej radziły sobie puby prowadzące działalność gastronomiczną.

Pierwsze miejsce pod względem wartości sprzedaży zajmuje kategoria barów fast food i sprzedaży na wynos-34% udziału w rynku. Swój dynamiczny rozwój sektor zawdzięcza szybkiemu wzrostowi popytu na ten rodzaj usług. Na drugim miejscu znajduje się kategoria pubów i klubów, który również zwiększył udział w rynku. Największą dynamiką wzrostu sprzedaży charakteryzuje się kategoria tzw. małej gastronomii, w którym pod koniec lat osiemdziesiątych przybyło najwięcej lokali. Z powodu recesji gospodarczej na początku lat dziewięćdziesiątych we wszystkich kategoriach nastąpiło zahamowanie tempa rozwoju, przy czym najbardziej ucierpiały kategorie restauracji, kawiarni i gastronomii hotelowej.

Pod względem liczby lokali największymi kategoriami sektora obsługującego klientów indywidualnych są puby i gastronomia hotelowa, chociaż sprzedaż posiłków nie jest, oczywiście, ich podstawowa działalnością. Kategorią, która jako jedyna systematycznie zwiększa ilość lokali, są bary fast food, co należy tłumaczyć, co należy tłumaczyć znaczną dominacją dużych sieci, posiadających środki finansowe na stałą ekspansję.

Kategoria z dużym udziałem placówek prowadzonych przez indywidualnych właścicieli, np. restauracji, kawiarni, i sprzedaży na wynos, od kilku lat stopniowo zmniejsza liczbę lokali. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie drastycznie zmniejszy się liczba pubów, ponieważ aby wypełnić zalecenie komisji ds. monopoli, największe browary muszą sprzedać swoje lokale. Nie mniej jednak ta sama ustawa przyczyniła się do wzrostu liczby średniej wielkości firm prowadzących puby regionalne. Znane browary skoncentrowały swoją działalność na prowadzeniu mniejszej liczby dużych bardziej rentownych placówek.

Kategoria barów fast food i sprzedaży na wynos doskonale się rozwija. Bary z hamburgerami maja największy udział (50%) w łącznej sprzedaży sektora. Pod względem dynamiki wzrostu wiodącą pozycję zajmuje sprzedaż dań z drobiu.

Co raz lepiej rozwija się gastronomiczna działalność pubów, w czym niemałą zasługę maja browary, które starają się jak najlepiej wykorzystać wydłużony czas pracy lokali (11.00-23.00) i racjonalnie zrekompensować ewentualne straty powodu zmniejszenia się wielkości sprzedaży alkoholu. Działalność gastronomiczna przynosi obecnie pubom 25% łącznych przychodów. W kategorii pubów prowadzących działalność gastronomiczną największą dynamiką sprzedaży charakteryzują się dania barowe i na wynos, co potwierdza ogólny trend wzrostu popularności tańszych placówek gastronomicznych, oferujących konsumentom posiłki dobrej jakości po atrakcyjnych cenach.

Kategoria restauracji i kawiarni obejmuje lokale o bardzo zróżnicowanym standardzie - od eleganckich restauracji do tanich mini barów. Wartość sprzedaży całego segmentu wzrosła, różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami placówek były jednak dosyć istotne. Coraz lepiej prosperują restauracje, których specjalnością są steki (tzw. Steak houses), oraz sieci restauracji familijnych, jednak stosunkowo najszybciej rozwijają się restauracje tematyczne. Te ostatnie są prowadzone przez firmy amerykańskie i cieszą się największą popularnością wśród młodych, zamożnych konsumentów. Liczba lokali w sieciach restauracji familijnych zmniejszyła się po tym jak browar Whitbread włączył Berni Inn do marki Beefeater. Dynamika rozwoju kawiarni, znacznie się zwiększyła po obniżeniu cen posiłków oraz modernizacji wielu placówek.

Rozwój kategorii gastronomii hotelowej jest bezpośrednio zależny od popytu na usługi turystyczne i związane z podróżami, a pośrednio od podaży usług gastronomicznych dla konsumentów indywidualnych. W latach dziewięćdziesiątych liczba klientów hotelowych lokali gastronomicznych w Wielkiej Brytanii wahała się w zależności od stopnia nasilenia ruchu turystycznego.

Kategorię usług gastronomicznych dla podróżujących tworzą lokale znajdujące się na dworcach kolejowych i trasach komunikacyjnych. Wielkość sprzedaży tego segmentu, zwłaszcza w kategorii placówek znajdujących się w pociągach, jest bezpośrednio związana z popytem na usługi transportowe . lokale gastronomiczne znajdujące się na dworcach kolejowych należą do różnych kategorii, takich jak bary kanapkowe, z hamburgerami i daniami tradycyjnymi, przy czym im większe miasto, tym większa różnorodność lokali dworcowych.

Odrębną kategorię tworzą obiekty gastronomiczne zlokalizowane w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. W Wielkiej Brytanii segment ten systematycznie się rozwija dzięki budowie nowych i modernizacji starych ośrodków oraz z powodu wzrostu zainteresowania sportem i utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej.

Niezwykle dynamicznie rozwija się kategoria gastronomii w obiektach handlowych przede wszystkim dzięki poszerzeniu bazy, w której oprócz restauracji spotykanych przeważnie w domach towarowych, znalazły się zupełnie nowe rodzaje lokali. Segment ten będzie jednak musiał pokonać bardzo istotne bariery rozwoju, nie spotykane w innych przypadkach, mianowicie: ograniczone możliwości finansowe klientów i wielkość sprzedaży danego sklepu. Najszybciej rozwijającą się kategorią są tzw. Kąciki smakosza ( food courts), których w Wielkiej Brytanii jest około 50. Znajdują się one w wielu podmiejskich centrach handlowych i są przeznaczone dla klientów, którzy raczej nie jadają w lokalach gastronomicznych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, wraz z poprawą ogólnej koniunktury gospodarczej, wzrosła szansa na pomyślny rozwój placówek tej kategorii. To samo można powiedzieć o kawiarniach mini barach w obiektach handlowych, których liczba stale wzrasta, przede wszystkim dzięki włączeniu ich do podmiejskich kompleksów handlowych przez duże sieci supermarketów.(3)komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.